LIPANJ
28
Radionica za izradu završnih i diplomskih radova
Još samo jedan dan za registraciju
Radionica je namijenjena studentima treće godine preddiplomskih studija i druge godine diplomskih studija Fakulteta organizacije i informatike. Prijava na radionicu je obavezna.
Ostalo Više o događaju
LIPANJ
27
Kvalifikacijski doktorski ispit
2 dana do završetka registracija
Kvalifikacijski doktorski ispit
Ostalo Više o događaju
RUJAN
20
4. INTERKATEDARSKI SKUP POSLOVNE INFORMATIKE
5 dana do završetka registracija
4. INTERKATEDARSKI SKUP POSLOVNE INFORMATIKE
Ostalo Više o događaju
SRPANJ
03
Time 4 Science
8 dana do završetka registracija
Social network analysis of large online gamified courses
Pozvano predavanje Više o događaju
SRPANJ
10
Obrana doktorskog rada - Jasna Gamulin
15 dana do završetka registracija
Obrana doktorskog rada - Jasna Gamulin
Obrana završ./dipl. rada Više o događaju
SRPANJ
13
Obrana doktorskog rada - Karolina Dobi Barišić
18 dana do završetka registracija
Obrana doktorskog rada - Karolina Dobi Barišić
Obrana završ./dipl. rada Više o događaju
SRPANJ
13
Obrana doktorskog rada - mr. sc. Sanjana Buć
18 dana do završetka registracija
Obrana doktorskog rada - mr. sc. Sanjana Buć
Obrana završ./dipl. rada Više o događaju