LIPANJ
06
Nastupno predavanje dr. sc. Petre Žugec
Još samo jedan dan za registraciju
Nastupno predavanje dr. sc. Petre Žugec na temu ODREĐENI INTEGRALI
Ostalo Više o događaju
LIPANJ
12
Obrana doktorskog rada - Alen Kišić
7 dana do završetka registracija
Obrana doktorskog rada Alena Kišića na temu MODELI ZA PREDIKCIJU ISHODA POLITIČKIH IZBORA KORIŠTENJEM DRUŠTVENE MREŽE FACEBOOK I ALGORITAMA STROJNOG UČENJA
Ostalo Više o događaju
LIPANJ
13
Obrana doktorskog rada - Aleksandar Hatzivelkos
8 dana do završetka registracija
Obrana doktorskog rada Aleksandra Hatzivelkosa na temu MODELIRANJE POJMA KOMPROMISA U TEORIJI DRUŠTVENOGA IZBORA
Ostalo Više o događaju