SIJEČANJ
23
Radionica za završne i diplomske radove
3 dana do završetka registracija
Radionica za završne i diplomske radove
Ostalo Više o događaju
SIJEČANJ
23
Obrana doktorskog rada - Dino Alagić
6 dana do završetka registracija
Obrana doktorskog rada - Dino Alagić
Obrana završ./dipl. rada Više o događaju
VELJAČA
06
Obrana doktorskog rada - Daniel Strmečki
20 dana do završetka registracija
Obrana doktorskog rada - Daniel Strmečki
Obrana završ./dipl. rada Više o događaju