Prijava u sustav

Molimo sve koji imaju FOI LDAP korisnički račun, odnosno FOI AAI@EduHr, da se prijave ovdje sa svojim podacima. To su FOI djelatnici, studenti i vanjski suradnici.
Svi ostali koji imaju AAI@EduHr korisničke podatke, a nisu FOI studenti ili djelatnici mogu koristiti ovu metodu autentifikacije.

Ako nemate AAI@EduHr račun, prijava u sustav je moguća svim ostalim korisnicima preko jednostavne login forme, ali prije toga je potrebna registracija i potvrda identiteta preko e-maila.

Ako nemate AAI@EduHr račun i ne želite trošiti vrijeme na registraciju, a koristite neke od dolje navedenih sustava, moguća je prijava preko navedenih vanjskih sustava.