rujan
18
CECIIS 2024
Vrijeme i mjesto održavanja
18.09.2024. 08:00 - 19:00 prostorije FOI-a
19.09.2024. 08:00 - 19:00 prostorije FOI-a
20.09.2024. 08:00 - 19:00 prostorije FOI-a
Vrsta događaja
Konferencija
Registracije moguće do
17.09.2024. 23:55
Maksimalan broj registracija
300
Tip događaja
Javno dostupan svima uz registraciju