rujan
04
Barbara Šlibar - obrana doktorskog rada
Vrijeme i mjesto održavanja
04.09.2024.
10:00 - 13:00
Vrsta događaja
Ostalo
Registracije moguće do
04.09.2024. 09:55
Maksimalan broj registracija
20
Tip događaja
Javno dostupan svima uz registraciju
Registriranih
0
Pozvanih
0
Administratori događaja
Lea Friščić, mag. oec.