rujan
19
CECIIS 2018
Vrijeme i mjesto održavanja
19.09.2018. 08:00 - 18:00 D 1 (FOI 1)
20.09.2018. 08:00 - 18:00 D 1 (FOI 1)
21.09.2018. 08:00 - 18:00 D 1 (FOI 1)
Vrsta događaja
Konferencija
Registracije moguće do
18.09.2018. 17:00
Maksimalan broj registracija
1000
Tip događaja
Javno dostupan svima uz registraciju