listopad
30
Nastupno predavanje - dr. sc. Nikola Kadoić
Vrijeme i mjesto održavanja
30.10.2019.
09:00 - 10:00
Vrsta događaja
Ostalo
Registracije moguće do
30.10.2019. 09:00
Maksimalan broj registracija
30
Tip događaja
Javno dostupan svima uz registraciju
Registriranih
6
Pozvanih
98
Administratori događaja
Lea Friščić, mag. oec.