prosinac
03
Značaj bibliometrijskih analiza u kvantitativnom vrednovanju kvalitete znanstvene djelatnosti
Vrijeme i mjesto održavanja
03.12.2019.
13:00 - 14:30
Vrsta događaja
Radionica
Registracije moguće do
02.12.2019. 12:00
Maksimalan broj registracija
40
Tip događaja
Javno dostupan svima uz registraciju