veljača
03
Obrana doktorskog rada - Matija Novak
Vrijeme i mjesto održavanja
03.02.2020.
12:00 - 15:00
Vrsta događaja
Obrana završ./dipl. rada
Registracije moguće do
03.02.2020. 12:00
Maksimalan broj registracija
25
Tip događaja
Javno dostupan svima uz registraciju
Registriranih
3
Pozvanih
0
Administratori događaja
Lea Friščić, mag. oec.