siječanj
22
Obrana doktorskog rada - mr. sc. Jurica Hižak
Vrijeme i mjesto održavanja
22.01.2020.
12:00 - 15:00
Vrsta događaja
Obrana završ./dipl. rada
Registracije moguće do
22.01.2020. 12:00
Maksimalan broj registracija
25
Tip događaja
Javno dostupan svima uz registraciju
Registriranih
0
Pozvanih
0
Administratori događaja
Lea Friščić, mag. oec.