travanj
08
AI Lab seminar: Big data + analiza sentimenta
Vrijeme i mjesto održavanja
08.04.2021.
19:00 - 20:30
https://bbb.foi.hr/b/bog-oqm-zzd-edf
Vrsta događaja
Konferencija
Registracije moguće do
08.04.2021. 18:30
Maksimalan broj registracija
200
Tip događaja
Javno dostupan svima uz registraciju
Administratori događaja
Dr. sc. Bogdan Okreša Đurić