listopad
25
Nastupno predavanje - dr. sc. Suzana Keglević Kozjak
Vrijeme i mjesto održavanja
25.10.2021. 16:15 - 17:00 https://bbb.foi.hr/b/suz-vod-m3m-oca
25.10.2021. 16:15 - 17:15 D 1 (FOI 2)
Vrsta događaja
Ostalo
Registracije moguće do
25.10.2021. 16:00
Maksimalan broj registracija
15
Tip događaja
Javno dostupan svima uz registraciju
Registriranih
6
Pozvanih
101
Administratori događaja
Lea Friščić, mag. oec.