studeni
15
Obrana doktorskog rada - Davor Maček
Vrijeme i mjesto održavanja
15.11.2021. 12:00 - 14:30 Vijećnica (FOI 1)
15.11.2021. 12:00 - 14:30 https://bbb.foi.hr/b/lea-yr6-lli-sbs
Vrsta događaja
Obrana završ./dipl. rada
Registracije moguće do
15.11.2021. 12:00
Maksimalan broj registracija
15
Tip događaja
Javno dostupan svima uz registraciju
Registriranih
0
Pozvanih
0
Administratori događaja
Lea Friščić, mag. oec.