prosinac
15
Obrana doktorskog rada - Jadranka Musulin
Vrijeme i mjesto održavanja
15.12.2021.
09:00 - 11:30
Vrsta događaja
Obrana završ./dipl. rada
Registracije moguće do
15.12.2021. 09:00
Maksimalan broj registracija
10
Tip događaja
Javno dostupan svima uz registraciju
Registriranih
0
Pozvanih
0
Administratori događaja
Lea Friščić, mag. oec.