svibanj
02
Sastanak Udruge suradnika FOI-a
Vrijeme i mjesto održavanja
02.05.2022.
09:30 - 10:30
Vrsta događaja
Ostalo
Registracije moguće do
02.05.2022. 09:30
Maksimalan broj registracija
30
Tip događaja
Javno dostupan svima uz registraciju
Administratori događaja
Dr. sc. Bogdan Okreša Đurić