siječanj
13
Obrana doktorskog rada - Dunja Dobrinić
Vrijeme i mjesto održavanja
13.01.2023.
13:00 - 16:00
Vrsta događaja
Obrana završ./dipl. rada
Registracije moguće do
13.01.2023. 12:50
Maksimalan broj registracija
15
Tip događaja
Javno dostupan svima uz registraciju
Registriranih
1
Pozvanih
0
Administratori događaja
Lea Friščić, mag. oec.