siječanj
23
Obrana završnog specijalističkog rada - Jelena Vukešin
Vrijeme i mjesto održavanja
23.01.2023.
10:00 - 12:30
Vrsta događaja
Obrana završ./dipl. rada
Registracije moguće do
23.01.2023. 09:50
Maksimalan broj registracija
15
Tip događaja
Javno dostupan svima uz registraciju
Registriranih
0
Pozvanih
0
Administratori događaja
Lea Friščić, mag. oec.