rujan
27
CECIIS 2017 registration
Vrijeme i mjesto održavanja
27.09.2017. 10:00 - 19:00 D 1 (FOI 1)
28.09.2017. 10:00 - 19:00 D 1 (FOI 1)
29.09.2017. 10:00 - 19:00 D 1 (FOI 1)
Vrsta događaja
Konferencija
Registracije moguće do
05.09.2017. 23:55
Maksimalan broj registracija
1000
Tip događaja
Javno dostupan svima uz registraciju