travanj
11
Nastupno predavanje Damjana Klamenčića
Vrijeme i mjesto održavanja
11.04.2023.
10:15 - 11:00
Vrsta događaja
Ostalo
Registracije moguće do
11.04.2023. 10:00
Maksimalan broj registracija
30
Tip događaja
Javno dostupan svima uz registraciju
Registriranih
5
Pozvanih
104
Administratori događaja
Lea Friščić, mag. oec.