travanj
24
Pozvano predavanje na kolegiju SIS. Jagor Čakmak (Cybersecurity Manager, Rimac Technology): Izazovi i rješenja u auto industriji u području računalne sigurnosti

Jagor Čakmak se bavi računalnom sigurnošću preko deset godina u različitim ulogama od odgovora na incidente i razvoja softvera za detekciju napada u sklopu Nacionalnog CERT-a pri CARNetu, štićenja sustava za autorizaciju i kreiranja podataka na kreditnim karticama u Erste Group Card Processoru, do provođenja penetracijskih testiranja u Infigo IS. Trenutno se bavi sa sigurnosnim aspektima connected vozila u sklopu Rimac Technologyja gdje ima ulogu voditelja tima koji osmišljava rješenja za sigurnu komunikaciju unutar samog vozila kao i sigurnu komunikaciju prema cloud platformi.